Banko for Fleming


Danskernes første møde med James Bond var i Jan Flemings Casino Royale i 1959.
Den udkom seks år senere end i Storbritannien. Men der gik yderligere nogle år førend den blev rigtig fordansket med titlen Banko for døden af Jan Fleming.

Billede: Dansk førsteudgave af Ian Flemings Casino Royale fra 1959. Udgivet af Grafisk Forlag med omslag af William Petersen.
Oprindeligt udgivet af Jonathan Cape i 1953.